BatterivattenVATTEN TILL BATTERIER OCH ÅNGSTRYKJÄRN

Avmineraliserat (avjoniserat) vatten för tekniskt bruk.

Ledningsförmåga max 5uS/cm.

Förpackningsstorlekar: 1, 5, 25 Lit


Bakåt