Erik Olsson
Fabriksarbetare

Har jobbat i företaget, till och från, sedan juni 2006.
Började på heltid i juni 2009.