MetanolFÖR BRÄNSLE, FROSTSKYDD, RENGÖRING, DESINFEKTION M.M.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

BENSINTILLSATS: Förhindrar isbildning i bränslesystemet. Oktanhöjande (2% Inblandning/oktan. Max 15%)

DIESELOLJETILLSATS: Gör dieseloljan mera lättrinnande vid stark kyla och bränslestopp undviks.

BRÄNSLE: Till spritkök, stormkök och liknande. (Sotar ej)

FROSTSKYDD: För tryckluftsbromsar i lastbilar m.m.

FROSTSKYDD: I vattenlås, kylanläggningar eller värmesystem.

RENGÖRING: Av glas och metallytor (fönster, speglar, verktyg, diskbänkar, m.m.) Samt desinfektion av sanitetsporslin m.m. Blandas med vatten efter behov.

SPOLARVÄTSKETILLSATS för att effektivt sänka fryspunkten:

FRYSPUNKTER
1 del Metanol + 1 del vatten = -55 C
1 del Metanol + 2 del vatten = -30 C
1 del Metanol + 3 del vatten = -20 C
1 del Metanol + 4 del vatten = -15 C

Förpackningsstorlekar: 1, 5, 25, 200 Lit

Säkerhetsdatablad: Metanol

Bakåt