SpritbränsleBRÄNSLE TILL ALLA TYPER AV SPRITKÖK OCH SPRITBRÄNNARE

VARNING!
Använd aldrig spritbränsle till fotogenkök, fotogenlampor.


Spritbränslet kan även användas som rengöringsmedel till fönster, speglar och kakel samt desinfektion av sanitetsporslin mm.

Uppfyller svensk standard SS 155501 för eldningsalkohol.

Förpackningsstorlekar: 1, 5, 25 Lit

Säkerhetsdatablad: Spritbränsle

Bakåt