TändvätskaFÖR TÄNDNING AV GRILLKOL, VED OCH LIKNANDE BRÄNSLE

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

GRILLKOL: Spola ca 1/2 dl TÄNDVÄTSKA över kolen. Låt vätskan tränga sig in i kolen under 1-2 minuter innan Ni tänder på. När kolen glöder och är grå på ytan kan Ni börja grilla.

VED: Spruta TÄNDVÄTSKA över veden och tänd. Är veden fuktig kan Ni stopa papper mellan vedträden, dränka in det med TÄNDVÄTSKA och sedan tända.

BRÄNSLE: TÄNDVÄTSKAN är ett bra bränsle för fotogenkaminer och fotogenlampor.

Kan även användas som Lampolja.

En kvalitetständvätska som brinner långsamt, ryker lite och luktar svagt.

Förpackningsstorlekar: 1 Lit

Säkerhetsdatablad: Tändvätska

Bakåt