ThermolThermol är ett köld- och värmemedium för kylanläggningar och värmepumpsanläggningar.
Det är en grön, klar vätska med en vattenhalt på max 6,0 vikt-%.
Thermol är lämplig i värmepumpsanläggningar som tar tillvara bergvärme, ytjordvärme och sjövärme.
I denna typ av anläggningar kommer köldbäraren i nära kontakt med mark och vattentäkter, vilket förespråkar ett så miljövänligt köldmedium som möjligt.

FRYSPUNKTER
1 del Thermol + 1 del vatten = -30 C
1 del Thermol + 2 del vatten = -18 C
1 del Thermol + 3 del vatten = -11 C

Förpackningsstorlekar: 5, 25, 200, 1000 Lit

Säkerhetsdatablad: Thermol

Bakåt