Therm PG (propylenglykol)Kylarvätska med tillsats av nödvändiga korrosionsinhibitorer lämpade för de material som vanligtvis förekommer i VVS-anläggningar, samt tillsats för att motverka algtillväxt.

Avsedd för kyl- och värmeöverföring i vattenburna system, t ex värmepumpar, värmeväxlare, solfångare, jordvärmesystem och andra typer av radiatorer, där risk finns för inblandning i grundvatten eller vattentäkt.

Även vid risk för kontakt med livsmedel finns goda skäl att använda denna produkt.

FRYSPUNKTER
1 del Therm PG + 1 del vatten = -32 C
1 del Therm PG + 2 del vatten = -15 C
1 del Therm PG + 3 del vatten = -10 C

Innehåller: Inhiberad monopropylenglykol.

Förpackningsstorlekar: 5, 25, 200 Lit

Säkerhetsdatablad: Therm PG

Bakåt