Avfettning


FÖR RENGÖRING AV MOTORER, MASKINDELAR, LACK, GARAGEGOLV M.M.


Avfettningsmedel med IVL-godkänd emulgator.

Skall EJ spädas med vatten.

Spraya, doppa eller borsta ut avfettningsmedlet över ytan och låt medlet verka i några minuter, spola rent med vatten.

MOTORTVÄTT: Låt motorn svalna innan ni sprutar på avfettningsmedel och renspolar med vatten. Skydda motorns tändsystem.

LACKRENGÖRING: Sprid ut avfettningsmedel över den nedsmutsade ytan med svamp eller genom sprayning. Spola rent. Med svamp bästa resultatet. OBS! Vanlig tvättsvamp blir "klistrig" av avfettningsmedlet och är därför olämplig.

VERKTYG OCH MASKINDELAR: Doppa eller pensla med avfettningsmedel. Skölj med vatten. All fukt avlägsnas och metallytorna anoljas.

GARAGEGOLV: Sprid ut avfettningsmedlet över de smutsiga golvpartierna och spola rent med vatten.

Förpackningsstorlekar: 1, 5, 25, 200 Lit

Säkerhetsdatablad