Lysfotogen


BRÄNSLE FÖR LAMPOR, FOTOGENKÖK, KAMINER OCH BÅTVÄRMARE


Uppfyller svensk standard SIS 155402

Förpackningsstorlekar: 1, 5, 25, 200 LitSäkerhetsdatablad