Metanol


FÖR BRÄNSLE, FROSTSKYDD, RENGÖRING, DESINFEKTION M.M.


BENSINTILLSATS: Förhindrar isbildning i bränslesystem.

Oktanhöjande (2% inblandning/oktan. Max 15%).

DIESELOLJETILLSATS: Gör dieseloljan mera lättrinnande vid stark kyla och bränslestopp undviks.

BRÄNSLE till spritkök, stormkök och liknande. (Sotar ej).

FROSTSKYDD till tryckluftsbromsar i lastbilar m.m.


FROSTSKYDD i vattenlås, kylanläggningar eller värmesystem.


RENGÖRINGAV GLAS OCH METALLYTOR (fönster, speglar, verktyg, diskbänkar m.m.) samt desinfektion av sanitetsporslin m.m. Blandas med vatten vid behov.

Förpackningsstorlekar: 1, 5, 25, 200 Lit

Säkerhetsdatablad