Spritbränsle


BRÄNSLE TILL ALLA TYPER AV SPRITKÖK OCH SPRITBRÄNNARE.


VARNING!

Använd aldrig spritbränsle till fotogenkök, -lampor.


Uppfyller svensk standard SS 155501 för eldningsalkohol.

Förpackningsstorlekar: 1, 5, 25 Lit

Säkerhetsdatablad