Tändvätska


FÖR TÄNDNING AV GRILLKOL, VED OCH LIKNANDE BRÄNSLE.


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

GRILLKOL: Spola ca 1/2 dl Tändvätska över kolen. Låt vätskan tränga sig in i kolen under 1-2 minuter innan ni tänder på. När kolen glöder och är grå på ytan kan ni börja grilla.

VED: Spruta Tändvätska över veden och tänd. Är veden fuktig kan ni stoppa papper mellan vedträden, dränka in det med Tändvätska och sedan tända.


BRÄNSLE: Tändvätskan är ett bra bränsle för fotogenkaminer och fotogenlampor. En kvalitetständvätska som brinner långsamt, ryker lite och luktar svagt.

Förpackningsstorlekar: 1 Lit

Säkerhetsdatablad