Thermol

Köldbärarsprit


FRYSPUNKTER
1 del Thermol + 1 del vatten = -30 C
1 del Thermol + 2 delar vatten = -18 C
1 del Thermol + 3 delar vatten = -11 C

Förpackningsstorlekar: 5, 25, 200, 1000 Lit

Säkerhetsdatablad